צו שיקום כלכלי

תוכן עניינים

הליך הוצאת צו שיקום כלכלי

הוצאת צו שיקום כלכלי הוא השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל. הצו מהווה חלק משמעותי מחוק חדלות פירעון הנוגע לחייבים פרטיים ולהוצאתו קודמת גיבושה של תוכנית ברורה להסדרת תהליך פירעון החובות של החייב, שיקומו הכלכלי וקביעת מועד למתן ההפטר על חובותיו. בשנת 2019 שונתה החקיקה שנועדה להסדיר את הליכי פשיטת הרגל וגביית החובות של חייבים במדינת ישראל. הרפורמה התבצעה עם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש בו הושם הדגש על שיקומם הכלכלי של החייבים.

מה זה צו שיקום כלכלי

אז מה זה צו שיקום כלכלי ומה תפקידו בהליך. הצו הינו חלק מהמתווה שמסדיר את אופן החזר החובות לנושים של החייב והוא חותם את הסדרי ההליך השיקומי של החייב. על מנת להימנע ממצבים בהם החייבים תקועים בהליכי פשיטת רגל למשך שנים ארוכות, כאשר במקביל חובותיהם גדלים וצוברים גם ריביות, הוגדר בחוק החדש תקופה של 3 שנים עבור כלל ההליך השיקומי של החייבים. בקץ תקופה זו, במידה והחייב עמד בתנאי ההליך ובהסדרים שנקבעו במסגרת הצו, הוא יקבל את ההפטר המיוחל מיתרת חובותיו.

צו שיקום כלכלי וקבלת ההפטר

לעתים ההפטר ניתן כבר עם קבלת צו שיקום כלכלי וההליכים מסתיימים עם הוצאת הצו. במקרים חריגים, רשאי בית המשפט גם להאריך את משך הזמן שהוקצה להליך השיקום הכלכלי של החייבים, טרם הוצאת צו שיקום כלכלי ומועד ההפטר. אז בנוגע לשאלה, מה זה צו שיקום כלכלי ניתן לומר שזה המרכיב המרכזי של תוכנית השיקום של החייב. התוכנית כוללת מתווה החזרים בהם על היחיד לעמוד בכל חודש לקופת הנושים. נושאי הגביה שמוסדרים במסגרת הצו כוללים את חובת התשלומים, גובהם, תקופת התשלום, פירוט הנכסים בקופת הנשייה ואופן מימושם של הנכסים השונים.

למי מגישים בקשה לצו חדלות פירעון

בקשה לצו חדלות פירעון מוגשת לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים והוא זה שאחראי להעביר את המתווה לבדיקתו ולאישורו של בית המשפט. לאחר אישור בקשה לצו חדלות פירעון בית המשפט ממנה נאמן שיפעל להוצאת הצו לשיקום ולפקח על כך שהחייב יעמוד בתנאים שיוגדרו בו. אם אתם זקוקים לסיוע בנושא של חדלות פירעון, עורך דין כלכלי ערן סולמי הוא הכתובת עבורכן. עורך דין כלכלי סולמי מנוסה בהלכי פשיטת רגל ושיקום כלכלי ויוביל אתכם לשיקום כלכלי מלא.

צו שיקום כלכלי
תחומי עיסוק

איתך בכל מישורי החיים