עורך דין לדיני עבודה בתל אביב

תוכן עניינים

תחום עבודתו של עורך דין לדיני עבודה בתל אביב

עורך דין לדיני עבודה בתל אביב צריך להיות מומחה במערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים במשפט הישראלי. עליו להכיר את מכלול היחסים המורכבים שבין עובדים למעסיקים וכיצד אלו מושפעים מכוח חוקי העבודה, מההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים. עורך דין לדיני עבודה בתל אביב נדרש כל העת להתעדכן בפסיקות בתי הדין לעבודה, כמו גם בפסיקות בג"צ הרלוונטיות לתחום.

דיני עבודה עובד קבלן

דיני העבודה נועדו להסדיר את היחסים שבין העובדים למעבידיהם באמצעות חקיקה. כך שנקודת המוצא המשפטית בתיקים מעין אלו מחייבת בדרך כלל, ביסוס עצם הקיום של מערכת יחסים כעובד ומעביד בין הצדדים במקרה הנדון. כפי שכלעורך דין לדיני עבודה במרכז יודע, הזכאות של עובדי קבלן לתנאים ממקום העבודה זהה לאלו של העובדים הקבועים בתפקידים מקבילים. במסגרת דיני עבודה עובד קבלן הושווה במפורש לעובד מן המניין לתנאיו לגבי סוג העבודה וזכויות וותק בעבודה.

זכויות קבלן משנה ותביעה להשוואת תנאים

אדם המועסק אצל קבלן כוח אדם, תנאי העסקתו צרכים לעמוד מכוח זכויות קבלן משנה כפי שאלו הוגדרו בדיני העבודה ובפסיקות התקדימיות בנושא. גם אם תנאי העבודה עומדים בדרישות החוק, עדיין עורך דין לדיני עבודה בתל אביב יכול לבחון את תנאי עבודתו, מול אלו של שאר העובדים מאותו מקום עבודה ולתבוע את המעסיק והקבלן במידה ועובד הקבלן קופח ולא מיצה את זכויות קבלן משנה שלו בהתאם לדין. במידת הצורך עורך דין לדיני עבודה במרכז יכול להמליץ לעתור לבית הדין לעבודה על תנאים לא שווים גם לאחר סיום ההעסקה במקום.

ליווי מאת עורך דין לדיני עבודה בתל אביב

משפט העבודה הנו תחום מורכב ודינמי, עתיר בפסיקה ובחקיקה. קצב השינויים והעדכונים בתחום זה מהיר במיוחד וזאת בעקבות שינויי המציאות המתרחשים במערכת יחסי העבודה כל העת. הדבר מחייב כל עורך דין לדיני עבודה בתל אביב דוגמת, עו"ד ערן סולמי להיות במעקב שוטף על השינויים האחרונים. אם אתם מחפשים עורך דין לדיני עבודה המתמחה בתחום של דיני עבודה עובד קבלן הגעתם למקום הנכון. עו"ד ערן סולמי הנו מומחה לדיני עבודה, לרבות בתחום החשוב של מיצוי זכויות עובדי קבלן ובעל ניסיון רב גם בגישור בתחום יחסי העבודה.

עורך דין לדיני עבודה בתל אביב
תחומי עיסוק

איתך בכל מישורי החיים